1 3 4 5

Proje Destek Programı

Proje Destek Programı, 15.10.2012 tarihi itibari durdurmuş olmasına karşın, uygulama esasları ve başvuru şartları değiştirilerek çok yakında tekrar başvuruya açılması beklenmektedir.

Kosgeb Proje Destek Programı Bilgileri

Ana hususlar

Program İçerik

Proje destek programı kapsamında;

İşletmelerin;

ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları;

projeleri desteklenir.

Desteklenen Harcama Kalemleri:

Harcama Kalemleri Şirketinizin bulunduğu sektör, ürünleri, hizmetleri, hedeflerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenecek olan proje konusuna göre belirlenmektedir. Her harcama kalemi Proje konusu ve Proje Faaliyetleri ile ilgili ve mantıklı olmalıdır.

Firmamız sizden gerekli bilgileri hazırlayarak harcama kalemleri için analiz ve çalışma yaparak bu konuda danışmanlık yapmaktadır.

Proje içeriğinde Proje giderleri, 5 ana başlıkta toplanmaktadır:

  1. Personel Giderleri: Projede görev alacak ve proje ile ilişkili, projenin kabulünden sonra istihdam edilecek yeni personelin net maaşının %50’si desteklenmektedir. Personel sayısı ve görevleri proje konusuna göre belirlenmektedir. Maaşları ise piyasa koşullarına göre ve firmanızın gücüne göre belirlenmektedir.

Örnek; projede 2 pazarlama elemanı, bir teknısyen görev alacak, projenin süresine göre 3 personelin maaşlarını proje bütçesine girmektedir..

Pazarlama elemanı maaşı: net 1500 tl + Yasal giderler ( ssk – muhtasar )

İse projede gider kalemi 1500 tl yazılır, kosgebde % 50 yani 750-Tl hibe etmektedir. Proje süresi 12 ay ise 10 ay pazarlama elemanı çalıştırılıcaksa 10 x 1500= 15.000-tl bir kişinin harcama tutarıdır.

  1. Makine-Teçhizat, Hammadde ve Malzeme Giderleri: Makine-Teçhizat, Hammadde ve Malzeme Giderleri’ne diğer tüm harcama kalemlerinde olduğu gibi %50 oranında destek verilmektedir; ancak proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz.

Örnek proje bedeli 200.000-tl ise makine desteği 20.000-tl dir, kosgebde bu tutarın 10.000-Tl sini hibe etmektedir.

Kabul edilebilen başlıca giderler şunlardır; Masa üstü Bilgisayar, Diz üstü Bilgisayar, Server, Yazıcı, Prototip, Terminaller…

Kabul edilmeyen harcama kalemleri; Masa, sandalye gibi ofis mobilyaları, Araba, Hammadde

  1. Hizmet Giderleri: Proje Destek içeriğinde en önemli giderlerin başında hizmet harcamaları yer almaktadır;

Eğitim; Tasarım Programları eğitimi, Office Programları eğitimi, Yabancı Dil Kursları, Diksiyon eğitimleri, Teknik eğitimler

Danışmanlık: Kalite Yönetim danışmanlığı, Marka danışmanlığı, Pazarlama Stratejisi, Ar-Ge, Kurumsal Kimlik…

Tasarım; Katalog Tasarımı, Kurumsal Kimlik Tasarımı, Logo tasarımı, prototip tasarımı, Faydalı model Tasarımı, Mimari Tasarımlar…

Tanıtım; firmanın farklı mecralarda reklamının yapılması: Gazete – dergi ilanları, açık hava billboard reklamları, durak reklamları, internet mecralarında reklam, Google Adwords, Tanıtım filmi, İnteractive cd,

özel yazılım hazırlatma: iş işleyişi, firmanını sektörüne ve ürünlerine göre özel yazılım

test analiz : Prototip, ar-ge çalışması, analiz…

belgelendirme: Marka tescil, Kalite belge ( iso) alımı, patent alımı v.b.

diğer Hizmet; yukarıda belirtilen hizmet alımı dışında, firmaya ve projeye uygun olarak diğer hizmet alımları da gerçekleştirilebilir.

  1. Yazılım Giderleri: İşletmelerin alacakları “Kurumsal Kaynak Planlama”, “Müşteri İlişkileri Programı”, “Muhasebe Programı”, “2 yada 3 boyutlu Çizim Programları”, “3 boyutlu Mühendislik ve Üretim Programları” v.b. tüm lisanslı, paket programlar Kurul tarafından uygun bulunduğu takdirde desteklenmektedir. Destek oranı %50’dir.

  1. Diğer: Yukarıdaki 4 ana gider başlığına uymayan ve desteklenmeyen gider kalemleri dışında bulunan harcama giderleri Kurul tarafından uygun bulunması halinde bu başlık altında desteklenmektedir. “Diğer” başlıklı harcama giderlerine “seyahat giderleri”, “fuar stand kiralama giderleri”, “sınai mülkiyet hakları belge ücretleri”, “ürün, sistem ve personel belgelendirilmesindeki belge ücretleri”, “katalog, broşür, CD bedelleri”, “reklam giderleri” v.b. giderler örnek olarak gösterilebilir.

Arsa, bina, inşaat, kira giderleri, tadilat, tefrişat vb. taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamı dışındadır.

Değerlendirme

Proje süresine göre aylık yada 3 aylık dönemlerde, ara faaliyet raporu hazırlanmaktadır. Dönemim sonunda rapor ile birlikte o deneme ait harcama faturaları ve ödeme yapıldığına dair banka makbuzları yanında eleman işe alımı yapıldıysa işe giriş bildirgesi, maaş ödeme yapıldığına dair banka makbuzları kosgebe iletilmektedir. Belgeler de eksiklik olmaması durumunda Kosgeb uzmanı tarafından firmada faaliyetlerin gerçekleştirildiğine dair denetleme yapılmaktadır.

Firmamız hem raporlarını yazılması, hem belgelerin tamamlanması , hem de denetimden geçilmesi konularında firmaya danışmanlık hizmeti vermektedir.

Proje Giderlerinin Ödeme bilgileri

Dönem raporunun doğru ve belgelerin eksiksiz olması halinde, denetimden geçildikten sonra işletmenin baka hesabı o döneme ait ödeme nakit olarak gönderilmektedir.


Copyright © 2012