1 3 4 5

Girişimcilik Destek Programı

Kosgeb ‘in sunduğu Girişimcilik Desteği programı çerçevesinde gerekli başvuruların yapılması, projenin hazırlanması, yürütülmesi gibi tüm süreçlerde Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Girişimcilik Desteği Hakkında kısa bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Ayrıntılı Bilgi ve Danışmanlık hizmetimizden yararlanmak içi Bizimle irtibata geçmeniz yeterlidir.

KİMLER YARARLANABİLİR

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ

KOSGEB çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenler. Eğitimler için başvuru yapılacak kurum, adres, zaman ve başvuru şartları aşağıdaki sayfadan girişimci adaylarına duyurulur.

Eğitim duyuruları için adres:

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=22

ALT DESTEK BAŞLIKLARI VE LİMİTLER 

DESTEK UNSURU

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)
(1. ve 2 . Bölge)

DESTEK ORANI (%) (3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği

Geri Ödemesiz

3.000

60

Kadın Girişimci
ve
Özürlü Girişimciye
%70 uygulanır.

70

Kadın Girişimci
ve
Özürlü Girişimciye
%80 uygulanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği

15.000

İşletme Giderleri Desteği

12.000

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

70.000

DESTEK BAŞVURUSU

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

A) İŞLETME KURULUŞ DESTEĞİ

(1) Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti için 3.000 (üç bin) TL olup, aşağıda belirtilen işletme kuruluş giderlerini (ücretler, hizmet bedelleri, harçlar vb.) kapsar:

B) KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE, TEÇHİZAT, YAZILIM VE OFİS DONANIM DESTEĞİ

C) İŞLETME GİDERLERİ DESTEĞİ

Personel net ücretleri (yeni istihdam şartı aranmaz, asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilmez),

İşyeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç), elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderleri

D) SABİT YATIRIM DESTEĞİ


Copyright © 2012