1 3 4 5

Genel Destek Programı

Kosgeb Genel tanıtım Desteği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen başlıklarda destek sağlamaktır. Program Desteği 3 senedir. Verilen destek ve hibe oranları destek başlıklarına göre değişmektedir.

Aşağıda ana başlıkları verilen desteklerden firmanızın da yararlanmasını istiyorsanız, Danışmanlarımızın size en uygun destekten, hızlı ve kolay şekilde yararlanmanızı sağlamak için hemen bizimle irtibata geçin…

Destek programı kapsamındaki destekler:

1- Yurt içi fuar desteği (1)

Şirketlerin yurt içinde, kosgeb destek listesine alınan Fuarlara destek verilir. Destek miktarı, Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 120 (yüzyirmi) TLdir. Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ise m² başına 80 (seksen) TL dir.

2- Yurt dışı iş gezisi

Bu destek; KOSGEB Birimleri, meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında;

Konaklama giderlerini, Ulaşım giderleri ve Program ile ilgili diğer giderleri azami 2000-tl oranında desteklenir.

3- Tanıtım desteği

İşletmelerin; işletmelerini tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.

Broşür, ürün kataloğu giderlerini,

Etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderlerini,

Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar.

Her bir destek unsuru için verilecek destek miktarı 5.000 TL’yi geçemez.

Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir.

4- Eşleştirme desteği

İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı, Danışmanlık, Organizasyonel, Daimi sergi alanı

hizmetlerine destek verilir.

5- Nitelikli eleman istihdam desteği

Bu destek, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir. Şirketler, belirtilen limitler dahilinde işin gereği olarak en fazla 2 nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte KOSGEB desteği sona erer. (3) KOSGEB aylık destek üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve 1.500 (binbeşyüz) TL’yi geçemez.

6- Danışmanlık desteği

Şirketlerin, Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklarından Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir. Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmetine verilen destek miktarı 4.000 (dörtbin) TL’yi geçemez.

7- Eğitim desteği

İşletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir. Her bir konu başlığı için alınacak eğitim hizmetine verilen destek miktarı 4.000 (dörtbin) TL’yi geçemez.

8- Enerji verimliliği desteği

İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek verilir. Ön Enerji Etütleri için destek üst limiti 2.000 (ikibin) TL, Detaylı Enerji Etütleri için destek üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

9- Tasarım desteği

Şirketlerin, ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilir.

10- Sınai mülkiyet hakları desteği

Şirketlerin, türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderlerine ve Türk Patent Enstitüsü (TPE), muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

11- Belgelendirme desteği

İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir. Alınacak Her bir belge için destek üst limiti 2.500 TL’yi aşamaz.

12- Test, analiz ve kalibrasyon desteği

Şirketlerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.


Copyright © 2012